Polder Stein-Zuid

De polder Stein-Zuid is gelegen tussen Gouda, Haastrecht, Hekendorp, de Hollandscha IJssel en de spoorlijn Gouda-Woerden. 11 Melkveehouders en andere particuliere grondeigenaren hebben binnen het netwerk Klimaatslim Boeren op Veen in samenwerking met andere partijen in 2022 financiering gekregen voor de aanleg van passieve en actieve waterinfiltratie (WIS) op zo’n 100 ha. Waterbeheer, waterkwaliteit, biodiversiteit en recreatie zijn speerpunten voor deze polder. Daar willen zij binnen De Boer aan Het Roer concreet invulling aan geven.

 

 

Aftrap Boer aan het Roer op veen-traject

Op 19 oktober was de aftrap van het Boer aan het Roer op veen-traject in Stein Zuid. Met elkaar aan de slag voor de toekomst van de polder startte ook echt in de polder, met een gezamenlijke poldersafari.

Afbeeldingen poldersafari 19 oktober

Passieve en actieve waterinfiltratie

Klimaatslim-flyer-tekening-onderwaterdrainage

Nieuws

Reportage Aanleggen passieve WIS

Aanleg waterinfiltratie (WIS) gestart in Stein-Zuid

21 maart 2024

Voor vakblad Boerderij is een video opgenomen op het bedrijf van Niek den Boer in Haastrecht over de aanleg van…

Lees verder

Mede mogelijk gemaakt door...

De Boer aan het Roer op veen is onderdeel van het landelijk Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP), een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het IBP VP ondersteunt gebieden met de organisatie, communicatie en financiën van pilots, net zoals dat nu gebeurt in het huidige Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De Boer aan het Roer op veen is een leerpilot in de regio Hollands-Utrechtse Veenweiden.

Klimaatslim Boeren op Veen is samenwerkingspartner van De Boer aan het Roer op veen.

 

springen2