Polder Spengen

Boeren in Spengen staan open voor vernieuwingen en laten al lang zien dat ze kunnen boeren bij een relatief hoog slootwaterpeil. Dat blijkt uit de aanleg van waterinfiltratie om bodemdaling en klimaatverandering tegen te gaan. In De Boer aan het Roer hebben de jongere Spengense boeren (vier van de in totaal acht boeren) een toekomstplan ontwikkeld, samen met andere gebiedspartners. Boeren die op termijn willen stoppen hebben ervoor gekozen niet mee te doen.  Ook het waterschap, de provincie en de lokale natuurgroep hebben bijgedragen aan het toekomstplan.

Het polderplan van Spengen benoemt kansen op polderniveau voor de toekomst. Het plan komt tegemoet aan de stikstofopgave. Ook willen boeren natuur- en weidevogelbeheer versterken, biodiversiteit verhogen en het pittoreske, typisch Hollandse landschap van Spengen behouden. Voor realisatie is hulp nodig van veel partijen, waaronder die van collega boeren die op termijn willen stoppen en waarvan de boeren de grond willen behouden voor de landbouw.

Polderplan Boeren met Toekomst in parel Spengen

Uit het complete polderplan ‘Boeren met Toekomst in parel Spengen’ hebben de deelnemers 4 van de 8 onderwerpen benoemd om als eerste met elkaar op te pakken:

Het polderplan is de eerste stap naar een bredere gebiedsontwikkeling waarin uitvoering van het plan plaatsvindt.

De samenwerkende gebiedspartijen stellen gezamenlijk een Plan van aanpak voor uitvoering op. Jaarlijks vindt er een tussenevaluatie plaats met een go no-go besluit. Waterschap HDSR is bereid een kwartiermaker voor de realisatie beschikbaar te stellen. De kwartiermaker coördineert het proces van uitvoering van het polderplan en jaagt het aan. De kwartiermaker vervult deze rol en taken namens partijen die deze intentieovereenkomst tekenen, en in nauwe samenwerking met de provincie vanuit haar verantwoordelijkheid voor het UPLG.

Voor realisatie van de uitvoering is hulp van veel meer partijen nodig zoals het agrarisch collectief, regionale natuurorganisaties en wellicht het Rijk. Waar relevant worden deze in de uitvoering betrokken.

speeddate-polder2022

Video's

Natuur en weidevogelbeheer is één van de speerpunten voor de boeren in de polder Spengen. Rick Scherpenzeel laat zien wat ze daarvoor doen en met welk resultaat.

Video
Play Video

Plasdras

Video
Play Video

Samenwerken met natuurbeheer

Video
Play Video

Vogelparadijs

Bijlage-1_Polder-Spengen_Beste-versie-kl

Foto's uit Spengen

Spengen-00026
Spengen-00006
Spengen-00039
Spengen-7oktober_2488

Mede mogelijk gemaakt door...

De Boer aan het Roer op veen is onderdeel van het landelijk Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP), een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het IBP VP ondersteunt gebieden met de organisatie, communicatie en financiën van pilots, net zoals dat nu gebeurt in het huidige Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De Boer aan het Roer op veen is een leerpilot in de regio Hollands-Utrechtse Veenweiden.

Klimaatslim Boeren op Veen is samenwerkingspartner van De Boer aan het Roer op veen.

 

springen2