4 polders aan de slag

De aanpak en oplossingen voor elke polder vragen om maatwerk. Niet alleen vanwege de uitgangssituatie per polder, maar ook als het gaat om de wensen van de ondernemers, overheden en inwoners. Hoe kan de beoogde verandering eruitzien, en wat betekent het voor alle partijen?

Spengen-00039
Spengen-00009

Spengen

In maart 2022 was de startbijeenkomst voor polder Spengen. De Spengense boeren waren vanuit de ‘Bedrijvenproef Spengen, sturen met grondwater’, al langer met elkaar en het waterschap in gesprek over de toekomst van de polder. Nu kwamen daar andere partijen bij. In oktober zijn de ontwerpateliers met vijf jongere boeren, provincie Utrecht, waterschap en Natuurgroep Kockengen afgerond. Wageningen University & Research heeft een concept toekomstbeeld/toekomstvisie uitgewerkt. Spengen zit nu in fase 4 van de stappen in De Boer aan het Roer.

Spengen-7oktober_2488

Bovenkerkerpolder

In maart 2022 was de startbijeenkomst voor Bovenkerkerpolder. De ontwerpateliers waaraan ca. 10 boeren, provincie, gemeente, waterschap, Stichting Beschermers Amstelland en het agrarisch collectief deelnemen, zijn afgerond. De ruimtelijke druk op deze polder is voelbaar en vormt een belangrijk deel in het toekomstplan voor het gebied. Dit wordt nu verder uitgewerkt door Wageningen University & Research.

Bovenkerkerpolder_4950

Polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder)

In de polder Middelburg en Tempelpolder is op 7 december 2022 de startbijeenkomst van De Boer aan het Roer gehouden. Er is veel belangstelling vanuit de boeren en een aantal gebiedspartners: twee gemeenten, provincie, waterschap, agrarisch collectief en LTO Noord. Een aantal van hen hadden ook al deelgenomen aan de poldersafari in de MT-polder en ervaren urgentie van een gezamenlijke aanpak. In 2023 wordt gestart met de ontwerpsessies.

MTpolder_5164

Polder Stein-Zuid

Ook polder Stein-Zuid wil aan de slag met De Boer aan het Roer. Inmiddels heeft deze polder financiering gekregen voor de aanleg van waterinfiltratie (POP3). De verkennende fase wordt in 2023 gestart.

Kaart-Stein-zuid