Ontwerpsessies voor toekomstbeelden

Deelnemers aan de Boer aan het Roer gaan met elkaar aan de slag intensieve ontwerpsessies, begeleid door procesondersteuners vanuit Wageningen University & Research. Voorafgaand aan deze sessie zijn in de verkennende fase (is er draagvlak?) keukentafelgesprekken gevoerd met agrariërs en is een omgevingsanalyse uitgevoerd onder gebiedspartners.

Een plan voor uitvoering,
niet voor in de la!

Doel van de Boer aan het Roer is om ‘van onderop’ en integraal te komen tot een perspectief voor de toekomst dichtbij (2030) en verder weg (2050). Concreet en uitvoerbaar zodat het niet in een la verdwijnt en alle inspanningen voor niks zijn geweest.

Ontwerpsessies

Zicht op een toekomstbeeld is relevant voor (jonge) boeren die voor grote investeringsbeslissingen staan. Een ontwerpende aanpak is geschikt om grip te krijgen op complexe opgaven (bedrijfs-, polder- en maatschappelijk niveau). In de ontwerpprocessen zoeken deelnemers met elkaar naar een (nieuw) beeld voor de toekomst, een toekomstperspectief.

Hoe werkt het

  • 3x één hele dag met elkaar om en aan tafel
  • In een vaste setting: geen wisselende deelnemers (doe je mee, dan ook het hele traject)
  • Vertrouwelijk en met respect: wat in de sessie wordt besproken blijft ook daar
  • Procesbegeleider en tekenaar leiden en visualiseren het plan
  • Input uit eerder gevoerde keukentafelgesprekken met boeren wordt meegenomen
  • Omgevingsanalyse (belangen van partijen) met belangrijke gebiedspartners wordt meegenomen
  • Benoemen van wensen en behoeften. En van belemmeringen en kansen vanuit ieders perspectief.
  • Zoeken naar gedeelde belangen en mogelijkheden. Kansen creëren en kijken wat binnen ‘geven en nemen’ mogelijk is.
  • Formuleren van een gebiedsplan met zicht op de toekomst, dichtbij en verder weg.
bijeenkomstpolder2022
Bijeenkomst-polder-4942
Bovenkerkerpolder_4946
Bovenkerkerpolder_4948

Mede mogelijk gemaakt door...

De Boer aan het Roer op veen is onderdeel van het landelijk Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP), een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het IBP VP ondersteunt gebieden met de organisatie, communicatie en financiën van pilots, net zoals dat nu gebeurt in het huidige Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De Boer aan het Roer op veen is een leerpilot in de regio Hollands-Utrechtse Veenweiden.

Klimaatslim Boeren op Veen is samenwerkingspartner van De Boer aan het Roer op veen.

 

springen2