Van plan naar uitvoering, in de Bovenkerkerpolder maken ze er werk van!

Twaalf boeren in de Bovenkerkerpolder in provincie Noord-Holland tekenden onlangs een intentieovereenkomst met afspraken over de doorontwikkeling van het gebied. Ze gaan aan de slag met natuur, klimaat en stikstof. Met behoud van een stevig verdienmodel.

Lees het artikel in Nieuwe Oogst: ‘We willen geen Ot en Sien-polder worden’