Grondwaterstand cruciaal voor laag liggende polders

In de brief Water en Bodem Sturend van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat staat het recente beleid van het kabinet voor water en bodem. De in de brief genoemde grondwaterstand voor veenweiden (pagina 22, punt 25) is cruciaal voor de toekomst van laag liggende polders zoals de MT-polder. Verder wordt van elke polder/gebied gevraagd een stuk land te reserveren voor waterberging/calamiteitenberging. De brief raakt aan thema’s die spelen in de toekomstvisie van de polders in De Boer aan het Roer op veen.

Download de brief