Groen licht voor toekomstvisie MT polder

De intensieve ontwerpsessies met de deelnemers in de MT polder werpen hun vruchten af. De begeleiders vanuit de WUR en de tekenaar hebben de toekomstvisie voor de MT polder verwoord en verbeeld.

En er wordt hard gewerkt aan het afronden van de intentieverklaring die daarop aansluit. Nu nog een datum prikken om gezamenlijk de handtekeningen te zetten voor een ‘Agrarische dageraad in de MT-polder’, en werk te maken van boeren met toekomst.
Wordt vervolgd…

Tekening gemaakt door Atelier Kompas, Jeroen Meijer

Tekening gemaakt door Atelier Kompas, Jeroen Meijer