Boeren en overheden tekenen voor een toekomstbestendige polder Stein-Zuid

Op 31 mei ondertekenden actieve boeren en de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de agrarische natuurvereniging Rijn & Gouwe Wiericke een samenwerkingsovereenkomst voor het toekomstbeeld ‘Het Weidse Stein’. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaren alle partijen samen te willen werken aan een toekomstbestendige polder Stein-Zuid.

Agrarisch toekomstperspectief

Stein-Zuid ligt tussen Gouda, Haastrecht, Hekendorp, de Hollandscha IJssel en de spoorlijn Gouda-Woerden. Deze polder is een prachtig open weidelandschap, waar zes boeren actief zijn. Vier van deze boeren willen zeker actief blijven. Om dit te ondersteunen is in samenwerking met alle betrokken partijen het toekomstbeeld ‘Het Weidse Stein’ opgesteld. Het uitgangspunt van dit toekomstbeeld is dat er duurzaam en toekomstbestendig geboerd kan worden.

Duurzame initiatieven

In polder Stein-Zuid wordt momenteel een waterinfiltratiesysteem aangelegd om bodemdaling tegen te gaan. Daarnaast zullen de boeren maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof en methaan te verminderen. De betrokken partijen gaan ook gezamenlijk plannen uitwerken en financiering zoeken om de natuur- en waterkwaliteit te verbeteren. Onderdeel van het plan is het creëren van een groenblauwe dooradering. Zo worden er natuurlijke oevers langs de Tiendweg aangelegd en een weidevogelkerngebied gecreëerd. Verder wordt onderzocht of het mogelijk is om de rivierkreeften in de polder te vangen om de schade aan oevers en waterplanten te beperken. Een ander belangrijk thema is de toegankelijkheid van de polder en het aantrekkelijk maken van het gebied voor wandelaars en fietsers.

Ontwikkelen plan

De volgende stap na het ondertekenen van de overeenkomst is het opstellen van een concreet plan voor de verdere ontwikkeling van polder Stein-Zuid. Een belangrijk onderdeel is het realiseren van de financiering om de verschillende onderdelen uit te kunnen voeren.   

Namens de deelnemende boeren stelt Jari van der Stok blij te zijn dat er nu concrete stappen gezet gaan worden. “We zien dat overheden de mond vol hebben over natuurbeheer en milieuvriendelijk boeren. Wij hebben gezamenlijk in een goede sfeer gewerkt aan het ontwikkelen van deze plannen. Als boeren zijn we er klaar voor om dit te gaan uitvoeren. Daar willen we onze bedrijfsvoering ook op aanpassen. Maar het is nu aan de betrokken organisaties om dit ook mogelijk te maken.”

Meer weten? Download hier het toekomstbeeld Het Weidse Stein