Aanleg natuurvriendelijke oevers in de MT polder

Een mooi resultaat van een gezamenlijke aanpak

Oeverafkalving was tot voor kort een groot probleem voor veel landeigenaren in de MT-polder. Aantasting van de oevers werd veroorzaakt door golfslag, stroming en aanvreting door rivierkreeften en vissen. Afkalving is slecht voor de waterkwaliteit omdat er nutriënten in het water terecht komen.

Voor de aanleg

Landeigenaren en waterschap

In samenspraak met het Hoogheemraadschap van Rijnland is gekeken naar een duurzame oplossing voor dit probleem. Landeigenaren konden aangeven of zij interesse hadden voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de hoofdwatergang. Daarbij werden meteen ook duidelijke afspraken gemaakt over verantwoordelijkheid voor de verschillende werkzaamheden voor de aanleg. En voor het onderhoud daarna, wat bij de landeigenaar is belegd.

2500 meter natuurvriendelijke oever

In totaal is inmiddels 2500 meter natuurvriendelijke oever gerealiseerd. Met als doel de afkalving van de oever te stoppen en daarmee de waterkwaliteit aanzienlijk te verbeteren doordat er geen nutriënten van de oever in het water kunnen komen.

Succesvolle aanpak smaakt naar meer!

Boer aan het Roer deelnemers zijn blij met het resultaat en hopen dat het waterschap ook positief is over het behaalde resultaat. Aanleg door een plaatselijke aannemer, die bekend is met de polder en de mensen, is van grote waarde geweest bij het hele traject. De vóór en na foto’s spreken voor zich! Een resultaat dat vraagt om een vervolg. Hoe meer natuurvriendelijke oevers, hoe beter!

Bekijk hier alle foto’s


Aanleg natuurvriendelijke oevers in de MT polder