Nieuws

MTpolder-intentiebijeenkomst2

Vrijdag 5 april ondertekening Intentieovereenkomst MT-polder

Een mooi begin van het weekend! Vrijdagmiddag 5 april tekenden in zalencentrum De Brug in Reeuwijk, de boeren uit de MT-polder, samen met de provincie Zuid-Holland, gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Alphen...
Reportage Aanleggen passieve WIS

Aanleg waterinfiltratie (WIS) gestart in Stein-Zuid

Voor vakblad Boerderij is een video opgenomen op het bedrijf van Niek den Boer in Haastrecht over de aanleg van waterinfitratiesystemen (WIS) in de polder Stein-Zuid. Eén van de maatregelen...
artikel-icoon

De Boer aan het Roer in de MT polder in het nieuws

Betaalbare maatregelen voor een toekomstbestendige polder. En een gezamenlijke aanpak. Daarover werden de gemeentelijke raads- en commissieleden bijgepraat door Jan van der Werf, een van de trekkers in het gebiedsproces...
Tekening gemaakt door Atelier Kompas, Jeroen Meijer

Groen licht voor toekomstvisie MT polder

De intensieve ontwerpsessies met de deelnemers in de MT polder werpen hun vruchten af. De begeleiders vanuit de WUR en de tekenaar hebben de toekomstvisie voor de MT polder verwoord...
DeBoeraanhetRoer_0056

Handtekeningen onder Intentieovereenkomst Bovenkerkerpolder!

Op 22 december, net vóór Kerst, tekenden de boeren uit de Bovenkerkerpolder, samen met de provincie, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, het Agrarisch Collectief Noord-Holland en de gemeente Amstelveen, bij...
Stein-Zuid-in-gesprek-in-de-polder

Aftrap van Boer aan het Roer op veen-traject in Stein Zuid

Op 19 oktober was de aftrap van het Boer aan het Roer op veen-traject in Stein Zuid. Met elkaar aan de slag voor de toekomst van de polder startte ook...
Afkalving

Aanleg natuurvriendelijke oevers in de MT polder

Een mooi resultaat van een gezamenlijke aanpak Oeverafkalving was tot voor kort een groot probleem voor veel landeigenaren in de MT-polder. Aantasting van de oevers werd veroorzaakt door golfslag, stroming...
Nieuws-icoon-Basis

Coalitieakkoord: ‘Verbindend vooruit!’

‘Verbindend vooruit!’ Dat is de titel van het coalitieakkoord van Noord-Holland. Daarin zeten BBB, VVD, GroenLinks en PvdA in op een schone en leefbare provincie voor iedereen. Met sterke natuur...
Nieuws-icoon-Basis

Grondwaterstand cruciaal voor laag liggende polders

In de brief Water en Bodem Sturend van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat staat het recente beleid van het kabinet voor water en bodem. De in de...
Nieuws-icoon-Basis

Voorontwerpen (PPLG) vóór 1 juli naar LNV

Op basis van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zijn de provincies druk bezig geweest met het opstellen van Provinciale Plannen Landelijk Gebied (PPLG). De voorontwerpen van de PPLG’s moesten...