Nieuws

Stein-Zuid-in-gesprek-in-de-polder

Aftrap van Boer aan het Roer op veen-traject in Stein Zuid

Op 19 oktober was de aftrap van het Boer aan het Roer op veen-traject in Stein Zuid. Met elkaar aan de slag voor de toekomst van de polder startte ook...
Aanleg natuurvriendelijke oevers in de MT polder

Aanleg natuurvriendelijke oevers in de MT polder

Een mooi resultaat van een gezamenlijke aanpak Oeverafkalving was tot voor kort een groot probleem voor veel landeigenaren in de MT-polder. Aantasting van de oevers werd veroorzaakt door golfslag, stroming...
Nieuws-icoon-Basis

Coalitieakkoord: ‘Verbindend vooruit!’

‘Verbindend vooruit!’ Dat is de titel van het coalitieakkoord van Noord-Holland. Daarin zeten BBB, VVD, GroenLinks en PvdA in op een schone en leefbare provincie voor iedereen. Met sterke natuur...
Nieuws-icoon-Basis

Grondwaterstand cruciaal voor laag liggende polders

In de brief Water en Bodem Sturend van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat staat het recente beleid van het kabinet voor water en bodem. De in de...
Nieuws-icoon-Basis

Voorontwerpen (PPLG) vóór 1 juli naar LNV

Op basis van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zijn de provincies druk bezig geweest met het opstellen van Provinciale Plannen Landelijk Gebied (PPLG). De voorontwerpen van de PPLG’s moesten...
artikel-icoon

Artikel: Kentering in de kijk op water

Lees het artikel in de NRC - 28 november 2022
artikel-icoon

Artikel: Het grondwater gaat omhoog, stikstof omlaag

Lees het artikel in de NRC  - 28 november 2022