MT-polder

Tussen Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop en Gouda ligt de MT-polder. De polder bestaat grotendeels uit landbouwgronden en wordt omgeven door een dijk. De lage ligging van de polder (NAP -4,7m tot NAP -5,7m) brengt uitdagingen met zich mee als het gaat om waterveiligheid, bodemdaling en verzilting.

Agrariërs in de MT-polder, maar ook gemeenten en provincie zien het belang van een gezamenlijke aanpak zoals in De Boer aan het Roer. Tijdens de poldersafari in september 2022 zagen zij in de praktijk welke opgaven er spelen.

Startbijeenkomst

Lees hier meer over de startbijeenkomst in de MT-polder op 7 december 2022. In januari 2023 worden de 1e ontwerpsessies gepland.

Keukentafelgesprekken

In de keukentafelgesprekken met boeren kwam het volgende naar voren:

MTpolder_3291

Nieuws

Vrijdag 5 april ondertekening Intentieovereenkomst MT-polder

5 april 2024

Een mooi begin van het weekend! Vrijdagmiddag 5 april tekenden in zalencentrum De Brug in Reeuwijk, de boeren uit de…

Lees verder

De Boer aan het Roer in de MT polder in het nieuws

16 januari 2024

Betaalbare maatregelen voor een toekomstbestendige polder. En een gezamenlijke aanpak. Daarover werden de gemeentelijke raads- en commissieleden bijgepraat door Jan…

Lees verder

Aanleg natuurvriendelijke oevers in de MT polder

Foto's poldersafari MT Polder - september 2022

Mede mogelijk gemaakt door...

De Boer aan het Roer op veen is onderdeel van het landelijk Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP), een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het IBP VP ondersteunt gebieden met de organisatie, communicatie en financiën van pilots, net zoals dat nu gebeurt in het huidige Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De Boer aan het Roer op veen is een leerpilot in de regio Hollands-Utrechtse Veenweiden.

Klimaatslim Boeren op Veen is samenwerkingspartner van De Boer aan het Roer op veen.

 

springen2