Bovenkerkerpolder

De Bovenkerkerpolder is een polder ten zuiden van Amstelveen en ten oosten van Bovenkerk. In het noorden grenst het gebied aan de Middelpolder en in het oosten aan de Amstel. De huidige melkveehouderij in de Bovenkerkerpolder is al redelijk: de gemiddelde veebezetting ligt op 1,3 melkkoe/ha. Inclusief jongvee en overig rundvee kom je uit op 1,7 GVE/ha. Dit ligt ver beneden het landelijk gemiddelde (2,3 GVE/ha). In De Boer aan het Roer hebben circa 12 Bovenkerkse veehouders (van de in totaal 14) een toekomstplan ontwikkeld, samen met het waterschap, de provincie, de gemeente, het agrarisch collectief en Beschermers Amstelland bijgedragen aan het polderplan. Deelnemers aan het Kernteam Amstelscheg zijn geïnformeerd over de resultaten van het polderplan. Boeren die niet hebben meegedaan met het polderplan zijn achteraf individueel geïnformeerd.

Play Video

Kijk mee met Kees Lambalk uit de Bovenkerkerpolder in zijn polder. Hij laat zien wat er speelt en welke oplossingsrichtingen worden verkend.

Het polderplan benoemt kansen op polderniveau voor de toekomst. Het plan komt tegemoet aan de stikstofopgave. Ook willen boeren natuur- en weidevogelbeheer versterken, biodiversiteit verhogen en bijdragen aan het produceren van energie voor de omgeving. Voor realisatie is hulp nodig van veel partijen, waaronder die van collega boeren die op termijn willen stoppen.

Polderplan Boeren met Toekomst in de prachtige Bovenkerkerpolder

Uit het complete polderplan ‘Boeren met Toekomst de prachtige Bovenkerkerpolder’ komen 5 van de totaal 9 onderwerpen naar voren als het meest kansrijk. Dat zijn in willekeurige volgorde:

Het polderplan is de eerste stap naar een bredere gebiedsontwikkeling waarin uitvoering van het plan plaatsvindt. Boeren willen samen met gebiedspartners het plan daadwerkelijk realiseren. Als vervolgstap spreken partijen met elkaar de intentie uit om het polderplan te realiseren door ondertekening van een intentieovereenkomst). Daarmee willen partijen het polderplan tot een succes maken en als voorbeeld dienen voor het PPLG van Noord-Holland.

De samenwerkende gebiedspartijen stellen gezamenlijk een Plan van aanpak voor uitvoering op. Jaarlijks vindt er een tussenevaluatie plaats met een go no-go besluit. Er wordt nog gezocht naar een kwartiermaker om het uitvoeringsproces te coördineren.

Voor realisatie van de uitvoering is hulp van veel meer partijen nodig. Waar relevant worden deze in de uitvoering betrokken.

Bovenkerkerpolder_4948

Nieuws

Handtekeningen onder Intentieovereenkomst Bovenkerkerpolder!

22 december 2023

Op 22 december, net vóór Kerst, tekenden de boeren uit de Bovenkerkerpolder, samen met de provincie, Waterschap Amstel Gooi en…

Lees verder

Foto's uit de Bovenkerkerpolder

Deboeraanhetroer_0053
DeBoeraanhetRoer_0056
deboeraanhetroer_0050
Deboeraanhetroer_0041
Bovenkerkerpolder_4952
Bijeenkomst-polder-4942
bijeenkomstpolder2022
Bovenkerkerpolder_4946

Mede mogelijk gemaakt door...

De Boer aan het Roer op veen is onderdeel van het landelijk Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP), een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het IBP VP ondersteunt gebieden met de organisatie, communicatie en financiën van pilots, net zoals dat nu gebeurt in het huidige Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De Boer aan het Roer op veen is een leerpilot in de regio Hollands-Utrechtse Veenweiden.

Klimaatslim Boeren op Veen is samenwerkingspartner van De Boer aan het Roer op veen.

 

springen2