Samenwerken aan een concreet toekomstplan per polder

  • Met, door en voor boeren
  • Samen met waterschap, agrarisch collectief, overheden en andere betrokkenen
  • Klaar in (ongeveer) 1 jaar
  • Concreet met taken en verantwoordelijkheden
  • Duidelijke afspraken over financiering en uitvoering
Video
Play Video

Natuur en weidevogelbeheer is één van de speerpunten voor de boeren in de polder Spengen. Rick Scherpenzeel laat zien wat ze daarvoor doen en met welk resultaat. Bekijk hier meer video's

In De Boer aan het Roer op veen werken agrariërs aan een toekomstplan van hun polder. Samen met het waterschap, agrarisch collectief en andere gebiedspartijen. Met als uitgangspunt dat boeren en hun eventuele opvolger een goede boterham kunnen blijven verdienen. En dat óók duurzaamheidsdoelen voor klimaat, natuur en omgeving worden gerealiseerd.

Inzetje - Horizon Toekomstgericht Nieuw

Maatwerk per polder

Waarom De Boer aan het Roer

De boer wil aan zet zijn en blijven. Zeker bij alles wat er speelt op het gebied van klimaat, waterkwaliteit, bodemdaling, stikstof, natuur (biodiversiteit), energie en infrastructuur. Maar wel in samenspraak met andere gebiedspartners als het waterschap, agrarisch collectief, gemeente, provincie, natuurorganisatie en ook inwoners, zodat er écht stappen gezet kunnen worden. Op basis van een gedragen plan. Waar ook afspraken over worden gemaakt. Bijvoorbeeld over ieders rol en verantwoordelijkheid. En over financiering en uitvoering.

Jouw polder, jouw toekomst

Mede mogelijk gemaakt door...

De Boer aan het Roer op veen is onderdeel van het landelijk Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP), een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het IBP VP ondersteunt gebieden met de organisatie, communicatie en financiën van pilots, net zoals dat nu gebeurt in het huidige Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De Boer aan het Roer op veen is een leerpilot in de regio Hollands-Utrechtse Veenweiden.

Klimaatslim Boeren op Veen is samenwerkingspartner van De Boer aan het Roer op veen.

 

springen2